Jablonné v Podještědí

23. ledna 2009 v 20:17 | L. Psigoda
Jablonné v Podještědí je jedno z nejstarších měst na severu Čech. Do historie vstoupilo rokem 1249, kdy se na darovací listině objevilo jméno Havla z Lemberka. Jeho manželka svatá Zdislava pečovala o chudé a nemocné. Přes Jablonné vedla obchodní stezka z Prahy do Lužice. Do roku 1300 se zde razily mince. V roce 1369 navštívil město Karel IV, později Napoleon a ještě později Hitler. Město střídalo své majitele a až do roku 1706 bylo v majetku rodu Berků z Dubé, kteří postavili špitální kostel sv. Volfganga, Nový Falkenburk, pivovar, morový sloup a v roce 1596 zřídili školu. Poslední majitel z rodu Berků podpořil stavbu klášterního chrámu sv. Vavřince. Za třicetileté války přišlo město o mnoho historických cenností. Největší zlo přišlo v roce 1788, kdy město zachvátil požár a po něm zůstalo asi 10 domů. Přes město za napoleonských válek procházely různé armády Rakušanů, Rusů, Poláků, Franouzů a Prusů. Byl zde taky za první světové války vybudován zajatecký tábor pro ruské vojáky. Táborem prošlo asi 14000 zajatců. Největší a nejznámější stavbou ve městě je bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy, kde jsou nyní v katakombách její pozůstatky. Další dominantou města je morový sloup z roku 1686, který byl postaven jako připomínka na rozsáhlý mor v roce 1680. Další stavba je zámeček Pachtů z Rájova, kde dřív byla stanice jízdní pošty a také zde jednu noc 19.8.1813 spal Napoleon. Rokoková stavba je z doby kolem roku 1970. Nad náměstím se tyčí věž pivovaru, dříve barokní kostel narození panny Marie po přestavbě, kterou provedl v 80. letech 18. století Filip Huger. Další krásná budova v Jablonném je zámek Nový Falkenburk, který byl postaven roku 1572 na místě zaniklého dvora Krotenful. Na České Vsi se vyjímá ještě evangelický kostel. Směrem na Liberec stojí tzv. Palmův dvůr, původně panský dvůr, postavený v 80. letech 19. století. Další zajímavá budouva je nynější pošta s pečovatelským domem, v dřívější době panský dům vrchnostenského úřadu, po roce 1848 zde byly soustředěny různé státní úřady - "Okresní hejtmanství, Okresní soud, Berní úřad, Pošta". Dnešní podoba domu pochází z roku 1897. Dále je poblíž Jablonného zámek Lemberk, který vznikl počátkem 13.století jako strážní pevnost na žitavské obchodní stezce. Dominantou zámku je bajkový sál, černá kuchyně a všudepřítomné štukové výzdoby. Nedaleko Lemberka je Bredovský letohrádek a okolo letohrádku jsou hrázděné domky ze 17.století. Pod Lemberkem je Zdislavina studánka v empírovém slohu s toskánskými sloupy. Zde vytéká pramen s léčivou vodou, kterou Zdislava léčila nemocné.
Jinak je v Jablonném mnoho zajímavých staveb, které stojí za to vidět.
 

Jablonné v roce 1894 v místopise F. B. Batovce

20. ledna 2009 v 11:51 | L. Psigoda
V roce 1894 sepsal F. B. Batovec katalog, ve kterém jsou uvedeny podrobné údaje týkající se jednotlivých měst a obcí. Nechybí mezi nimi ani Jablonné, a proto dnes, po více než 100 letech můžeme srovnávat.
Samotné město Jablonné (Gabel) mělo v roce 1894 363 domů, v nichž žilo 10 Čechů a 2 305 Němců. Ve městě bylo též 15 evangelíků a 6 židů. Všichni ostatní obyvatelé města kromě evangelíků a židů katolíci.
Když k městu Jablonnému přičteme Valdov a skupinu domů a chalup u pískovcového mlýna (v Markvarticích) dojdeme k těmto číslům. Tato širší oblast zahrnovala 382 domů, v nichž žilo 10 Čechů, 2 401 Němců, 17 evangelíků a 6 židů.
V Jablonném bylo tenkrát též sídlo hejtmanství a k němu přidružených úřadů, jako byly berní, cejchovní, finanční, stavební, katastrální, lesní, zdravotní, c. k. vojenský, evidenční a sídlo asistenta. Jablonné pod sebou mělo také soudní okres správu c. k. okresního soudu, listovního a berního úřadu, okresního zastupitelstva, výboru, okresní hospodářské záložny a okresní německé pokladny. Církev spravovala katolický kostel a faru, ve které sídlilo děkanství a vikariát. Dále je třeba uvést, že město mělo několik škol, mezi nimiž najdeme školu obecnou, měšťanskou a dokonce dokončovací průmyslovou. Zdravotnictví bylo zastoupeno nemocnicí a lékárnou. Bezpečnost zde udržovali 1 až 3 muži četnické stanice a na neplatiče byla ustanovena finanční stráž. Že zde byl parostrojní pivovar, pošta telegraf, spořitelna a záložna, netřeba zdůrazňovat. Velkostatek se zámkem (Nový Falkenburk) a parkem měl tehdy rozlohu 410 ha a tzv. allodiálním či zpupným právem ho mohl majitel volně prodat. V Jablonném byla také továrna na hedvábné stuhy. Většinou však lidé tkali podomácku.
Osada Nový Falkenburk patřící pod místní obec Valtínov u Jablonného čítala 6 domů se 48 německými obyvateli. Markvartice u Jablonného (Markersdorf) měly 128 domů, v nichž žilo 712 Němců a 1 žid. Místní obec Laden měla 153 domů, v nichž žilo 829 Němců, 1 evangelík a 1 žid. Pošta a fara patřila pod Jablonné. Lemberk (Lämberk) měl 29 domů se 149 německými obyvateli. Místní obec Lvová, Malé Kněžice, Kunov, Zpěvná a Židovice čítali na 121 domů, které obývalo 575 Němců a 1 evangelík. Všechny úřady patřili k Jablonnému. Na Lemberku byla také obecná škola, velkostatek se zámkem a parkem majitele hraběte Clam-Gallase na rozloze 1995 ha, který mohl rovněž dle allodiálního či zpurného práva volně prodat. Patřil k němu i parostrojní pivovar.
Samotný zastupující okres Jablonné se rozkládal na ploše 167 km, z toho bylo 19 místních obcí, 19 katastrálních obcí, tvořící části místních obcí. Celkový počet obyvatel byl 17 538, z čehož bylo 10 Čechů, 17 477 Němců, 38 evangelíků a 11 židů. Z toho bylo 8 359 mužů a 9 179 žen.
Pod okres a hejtmanství Jablonné spadal také Cvikov. Celková rozloha okresu čítala na 259 kn s 29 místními obcemi a 29 katastrálními obcemi tvořícími části místních obcí. Z celkového počtu obyvatel 33 221 bylo pouze 184 Čechů, 32 922 Němců, 88 evangelíků a 23 židů. Z tohoto počtu bylo 15 911 mužů a 17 310 žen.
I když zde byla před 100 lety velká početní převaha německého obyvatelstva, je vidět, že město žilo bohatým životem, díky mnoha institucím, které se později přesunuly do nových okresních měst. Díky těmto později zaniklým institucím nám však zůstává mnoho archiválií, které je třeba studovat a vybírat z nich to, co bylo pro Jablonné pozitivní tenkrát a to, co by bylo pro Jablonné pozitivní do budoucnosti, do 21. století.

Stalo se v Jablonném roku ...

20. ledna 2009 v 11:42 | L. Psigoda
1905 - dne 7.10 byla zprovozněna železniční trať Cvikov - Jablonné, která byla zrušena 15.2. 1986.
1907 - blahořečení Zdislavy z Lemberka
1914 - v místě dnešního koupaliště byl zřízen zajatecký tábor - v osadě Lada vznikl lesní hřbitov
1918 - dne 17.12. z Jablonného vyrazilo 50 vojáků 18. pluku obsadit Mimoň. Městský úřad a okresní expozitura se po formálním protestu vzdaly republice.
1919 - probíhala na náměstí v Jablonném slavnost ukrajinského legionu umístěného do Jablonného 30.5.
1921 - otevření české obecné menšinové a měšťanské školy − v tomto roce tady bylo 67 Čechů a 2301 Němců
1930 - zde bylo180 Čechů a 2159 Němců
1932 - dne 13.1. demonstrovalo 3500 lidí v Jablonném proti hospodářské krizi
1933 - v geologické mapě okrese Jablonném byla poprvé uvedena zmínka o Jánských kamenech u Krompachu
1939 - dne 29.4. mimoňský soudní okres byl odtržen od České Lípy a přičleněn k landrátu Jablonné v Podještědí (tehdy německé Jablonné)
1940 - byla otevřena kniha s výsledky sbírky tzv. zimní pomoci 1939/40 v pohraničí. Na celkové vybrané částce 6.779.306, 22 RM, ze 45 landrátů se Jablonné podílelo částkou 70.102 RM a bylo čtvrté za Českou Lípou.
1945 - dne 9.11. udělil prezident republiky válečný kříž Waltru Hofmanovi z Kunratic u Cvikova za zásluhy v boji za osvobození. Po něm nazvaná skupina Watro, byla ustanovena antifašisty ze Cvikova a získala spolupracovníky v landrátech taky z Jablonného.
− Zemský národní výbor v Praze pověřil ONV Semily zajištěním správy o okresu Vrchlabí a den na to ONV Turnov převzetím správy politických okresů německé Jablonné, Jablonec, Liberec a Frýdlant
− dne 4.6. byla zřízena v katastrech bohatých na louky pastevní družstva. Pastevní družstvo Horní Police a pastevní družstvo Jablonné. Činnost zahájila také mlékárenská družstva v Jablonném, Stráži pod Ralskem, Velkém Grunově, Osečné, Zákupech, Doksech, Dubé a Kravařích.
1946 - výsledky parlamentních voleb: KSČ 872; ČSL 98; ČSSD 227; ČSNS 229 1949 - první proces v pohraničí na základě z ohrožení hospodářského plánu se konal v Jablonném, kde zasedal mimořádně tribunál libereckého krajského soudu. Proti jednomu rolníkovi bylo poprvé použito paragrafu 36 neblaze proslulého zákona 231/48 Sbírky na ochranu lidově demokratické republiky.
1950 - v noci na Velký pátek z 26. na 27.4. začala přepadovým způsobem akce K tedy násilné obsazení mužských klášterů a jejich likvidace složkami STB. Do centralizačního kláštera v Hejnicích byli umístěni Františkáni z celé české a moravské oblasti (155 řeholníků z 22 domů) a do Jablonného Dominikáni ( 97 řeholníků z 8 domů).
1960 - Státní statek Zákupy převzal chov koní po zrušené stanici v Jablonném. Získal tak stádo plnokrevných a polokrevných koní z Ahníkova
1964 - činnost zahájila perníkárna v Jablonném
1975 - první ze severočeských výtvarníků, který v kulturně politických podmínkách získal druhé nejvyšší vyznamenání titul Zasloužilý umělec byl Josef Fafek Solan z Jablonného
1976 - dne 19.3. byly vyhlášeny 3 chráněné krajinné oblasti.
1997 z Nového Boru byla Správa CHKO přemístěna do zrekonstruované někdejší fary v Jablonném
1995 - v Jablonném v Podještědí se za účasti papežského legáta pražského arcibiskupa a řady biskupů 27.5. se konaly oslavy svatořečení Zdislavy z Lemberka, uskutečněného o týden dřív papežem Janem Pavlem II. v Olomouci
1996 - kostel sv. Vavřince v Jablonném byl povýšen na baziliku minor
1999 - raně barokní Bredovský zámeček, postavený blízko Lemberku někdy po roce 1674, byl po mnoha letech otevřen
2000 - 25.8. zemřel páter Jindřich Gajzler (narozen 1944) strážce hrobu sv. Zdislavy z Lemberka, kde působil od roku 1969 po návratu z teologických studií v Římě. V době, kdy mu byl odepřen státní souhlas, pracoval v Jablonném na pile, přitom tajně vychovával mládež v křesťanském duchu. Podílel se na prosazení svatořečení Zdislavy a povýšení Jablonnského chrámu na baziliku minor sv. Vavřince.

Kam dál

Reklama